میخواهی بروی؟؟؟

میخواهی بروی؟؟؟

بهانه میخواهی؟؟

بگذار بهانه دستت دهم...

برو و هر کس پرسید چرا بگو:

فریاد میزد.. همه جا فریا میزد مرا میخواهد

بگو درگیر بود ... همیشه درگیر افسون نگاهم بود

بگو دروغ میگفت ... میگفت هیچ وقت ناراحتم نکردی

بگو او نخواست ... نخواست کسی جز مرا در دلش راه دهد

این همه بهانه برایت اوردم

حال اگر میخواهی بروی برو به سلامت ...

 

/ 3 نظر / 33 بازدید
f...s

هیـــ ــچ وقـــتـــــ با کـωـــ ــے کـِهــ دوωــتـــِـش دآر ے طـُـ ــولانـــے مــُـدّتـــــ قـَهــــرלּـَــکن چـ ــون بــے تـــُو زלּــدگـــے کردنـ رو یـــ ــاد مـےگیره ! !

امپراطور

"طو" را با (ط) دسته دار مینویسم... طو برایم با تمام دنیا فرق داری!! سلام دوست خوبم ببخش بخاطر این مدت که نبودم پستهای قشنگتو خوندم و لذت بردم به منم سر بزن آپم[گل]

یه دختر تهنا

دوست من … این روزها هوا پر شده از آرزوهای خوب ، که برایت به بادها سپرده ام . کاش پنجره ات باز باشد…